Chế Độ Trợ Cấp “Lương Xúc Xắc”

Từ tháng 7, Kayac Hà Nội sẽ áp dụng chế độ ” lương xúc xắc”. Hàng tháng, ngoài lương được hưởng theo hợp đồng, sẽ có một phần lương xúc xắc được trợ cấp riêng ( phần trăm được tính theo chỉ số lương cơ bản x mặt xúc xắc quay được), chứ không phải toàn bộ lương được quyết định bằng việc quay xúc xắc.

dice

Ví dụ, nếu nhân viên có lương cơ bản là 500USD, quay được mặt xúc xắc là 6 thì sẽ được trợ cấp 15USD lương xúc xắc.
Lương nhận được hàng tháng giữ nguyên chứ không giảm.

※ Ngoài phần trăm như trên, còn có phụ lục chi tiết như ” nếu 3 tháng liên tiếp đều quay được cùng 1 mặt xúc xắc thì tháng thứ 3 sẽ được gấp đôi lương trợ cấp tháng đó”

Chế độ ” lương xúc xắc” không phải là chế độ chỉ hướng đến sự mới lạ, thú vị mà đây là chế độ được tạo ra từ ý tưởng ” Con người đánh giá con người rất khó, và có thể bị thay đổi theo cảm tính của người đánh giá. Việc nhìn nhận bản thân một cách khách quan dựa theo đánh giá của người khác là quan trọng nhưng đôi lúc hãy bỏ qua những vui, buồn bởi sự đánh giá mà sống vui vẻ, thoải mái lên. Đánh giá hay vận mệnh con người hãy phó thác cho trời”. Một chế độ đánh giá không cần đánh giá.

Vì muốn nhân viên luôn vui vẻ thoải mái làm việc nên ngay từ khi thành lập Kayac, chế độ này đã được đưa vào áp dụng.

IMG_7280

IMG_7290