Member - vi | Kayac Hanoi
 • Shunta-Nomura_off
  leader

  Shunta Nomura

  Android / Unity

 • Chu-Thanh-Binh_off

  Chu Thanh Binh

  Director / Marketing

 • Vu-Trong-Hieu_off

  Vu Trong Hieu

  3D Designer

 • Dao-Thanh-Tu_off

  Dao Thanh Tu

  Unity Engineer

 • Đinh-Minh-Phượng_off

  Dinh Minh Phuong

  Translator

 • Hữu-Thị-Hải_off

  Huu Thi Hai

  Translator

 • Nguyễn-Kim-Ngân_off

  Nguyen Kim Ngan

  Operation

 • Đỗ-Thị-Hương_off

  Do Thi Huong

  3D Designer

 • Vu-Thach-Tu_off

  Vu Thach Tu

  Operation

 • Nguyen-Anh-Dung_off
  leader

  Nguyen Anh Dung

  Server Engineer

 • Ha-Doan_off

  Ha Doan

  3D Designer

 • Phạm-Lưu-Khánh-Hoàng_off

  Pham Luu Khanh Hoang

  Unity Engineer

 • Vũ-Phương-Chi_off
  leader

  Vu Phuong Chi

  General affairs

 • Nguyen-Thi-Hong-Minh_off

  Nguyen Thi Hong Minh

  Human Resource Manager

 • Pham-Trong-Hieu_off
  leader

  Pham Trong Hieu

  3D Designer

 • Tran-Son-Ha_off
  leader

  Tran Son Ha

  3D Designer

 • Haruki-Tani_off
  leader

  Haruki Tani

  Management / General affairs

 • Nguyễn-Linh-Trang_off

  Nguyen Linh Trang

  Illustrator

 • Nguyễn-Minh-Thu_off

  Nguyen Thi Minh Thu

  3D Designer

 • Phan-Duy-Van_off

  Phan Duy Van

  Director

back to top