3D Designer

Nội dung công việc Dựng hình và làm chuyển động cho các nhân vật 3D và đối tượng trong game phục vụ cho các game đang phát triển hoặc đang vận hành
Yêu cầu chuyên môn • Sử dụng thành thạo các phần mềm như 3ds Max, Maya, photoshop…
• Có kinh nghiệm làm model, texture, rigging, animation trên maya và 3ds Max. Chấp nhận chỉ có kinh nghiệp model hoặc texture
Yêu cầu kinh nghiệm • Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm.
• Ưu tiên: Sử dụng thành thạo Maya. Có khả năng làm model, motion.

Ứng viên mong đợi • Có hứng thú, mong muốn tìm hiểu văn hóa Nhật.
• CÓ khả năng đối ứng linh hoạt.