Server Application Engineer

Nội dung công việc Có thể thiết kế lập trình ứng dụng web service
Yêu cầu chuyên môn • Yêu cầu chuyên môn
• Ngôn ngữ: sử dụng một trong các ngôn ngữ PHP, Perl, Ruby
• Database: MySQL, redis…
• Infra: Linux (CentOS, Redhat…), Xây dựng môi trường (Chef, Vargrant…), Deploy (Capistrano…)
• Quản lý dự án:Quản lý source code dùng github, git, svn…
• Quản lý ticket/issue github, redmine.
• Yêu cầu kinh nghiệm:Từ 03 năm trở lên; biết sử dụng dịch vụ Web trên Amazon
• Ưu tiên: ứng viên biết tiếng Nhật
Ứng viên mong đợi • Có hứng thú, mong muốn tìm hiểu văn hóa Nhật.
• CÓ khả năng đối ứng linh hoạt.