Hỗ trợ phân tích dữ liệu khách hàng (Data Analytics)

Ngày nay, khi mà các doanh nghiệp đang trong quá trình “số hóa” thì việc xử lý, phân tích dữ liệu khách hàng cũng là một bài toán đau đầu với các doanh nghiệp. Nguồn khách hàng càng lớn thì dữ liệu càng nhiều.

Nếu mà các doanh nghiệp bỏ qua bài toán B.A (Business Analysis) hay D.A (Data Analytics) thì đó quả là một lãng phí lớn của họ. Vậy giữa B.A và D.A khác nhau như thế nào? Và vì sao khách hàng nên sử dụng dịch vụ từ Kayac.vn?

  • Kayac.vn có hơn 3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực phân tích, xử lý dữ liệu khách hàng.
  • Chúng tôi có đội ngũ nhân viên với chuyên môn cao.
  • Kayac.vn sẽ hỗ trợ khách hàng Quản lí, bổ sung và lưu trữ dữ liệu
  • Lập báo cáo và triển khai cái khối OLAP.
  • Kayac.vn hỗ trợ khách hàng vạch định chiến lược sử dụng dữ liệu.
  • Hỗ trợ training cho khách hàng cách sử dụng số liệu.
  • Hỗ trợ xử lý, sử dụng số liệu để tối ưu cho việc xây dựng ứng dụng doanh nghiệp.