Khởi động Kayac Hanoi

D Hearts Vietnam đã được đổi tên công ty thành Kayac Hanoi và sẽ bắt đầu một sự khởi đầu mới với vai trò là một thành viên của Kayac.

Trong thời gian tới, công ty tiếp tục sự nghiệp phát triển game của công ty, làm việc theo đơn đặt hàng của các khách hàng ( hoạt động offshore) tại Hà Nội, Việt Nam.

Đặt biệt, chúng tôi có kinh nghiệm và có thể tiếp nhận các công việc liên quan đến chế tác CG dành cho VR. Vì vậy chúng tôi sẵn sàng trao đổi và tiếp nhận công việc nếu khách hàng có nhu cầu.

Rất mong nhận được sự giúp đỡ và hợp tác của tất cả mọi người.

https://www.kayac.com/news/2016/02/d-hearts_vietnam